Logo

Algemene informatie

Een logo of beeldmerk is een grafische uiting die bijvoorbeeld met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt. In het hedendaags taalgebruik gebruikt men logo en beeldmerk niet altijd meer als synoniemen. In de aangepaste definitie wordt een logo gevormd door een beeldmerk, een woordmerk of combinatie van beide. De betekenis van beeldmerk wordt hierbij beperkt tot de tekening. Het woordmerk is de merknaam geschreven in een bepaalde lettertype en grootte. De onderlinge positie en maatverhoudingen van het beeldmerk en woordmerk zijn doorgaans vastgesteld. Het logo kan daarnaast ook een pay-off of slogan bevatten.

Elke huisstijl is opgebouwd uit een combinatie van vier basiselementen. Die elementen zijn woordmerk, beeldmerk, kleur en typografie.

^

Woordmerk

Het woordmerk is de naam van een organisatie of een product. Soms is het zo ontworpen dat het zich onderscheidt van gewone letters. Met (beperkte) aanpassingen kan een ontwerper een gewoon lettertype een uniek karakter geven.
De keuze voor een letter wel moet passen bij de aard van uw bedrijf. Een gekalligrafeerde, sierlijke schrijfletter verbeeldt iets cultureels. Als uw business ligt in de betonbouw is een robuuste, stevige letter meer geschikt om uw identiteit uit te drukken. De Huisstijl starter houdt bij elke keuze uw bedrijfsidentiteit voor ogen.

^

Beeldmerk

Het beeldmerk brengt de identiteit van het bedrijf tot uitdrukking in een symbool of icoon. Vaak wordt een beeldmerk gebruikt in een vaste combinatie met het woordmerk.

^

Kleur

Kleuren hebben betekenis. Zo staat blauw voor ratio en zakelijkheid, groen voor rust en rood voor warmte. Binnen elke kleur zijn weer gradaties aan te brengen met dito associaties. En vergeet niet wat kleurcombinaties kunnen doen. Kleuren hebben bovendien attentiewaarde: knalrood valt bijvoorbeeld lekker op.
Kleur is tevens een instrument om variatie in de toepassingen van de huisstijl te brengen. Vaak als antwoord op de wens van organisatieonderdelen om zich en onderscheidend te presenteren. Door te variƫren met kleuren (en de overige huisstijlelementen consequent toe te passen) ontstaat verscheidenheid in de visuele presentatie zonder de eenheid geweld aan te doen.

^

Typografie

Bij typografie gaat om het lettertype, de puntsgrootte en de uitingsvorm (vet, cursief, ruimte tussen letters). Voor een eenduidige uitstraling is een consequente toepassing van typografische keuzes essentieel.

^

100% tevreden

Pas als u volledig tevreden bent met uw nieuwe huisstijl zijn wij dat ook. Mocht u daarom opmerkingen of vragen hebben, stel ze gerust!

Snelheid & service

Zonder daarbij aan kwaliteit in te binden tracht de Huisstijl starter u zo snel mogelijk van dienst te zijn door duidelijke communicatie en een goede planning.

Laten afdrukken

U kunt er voor kiezen om ook het drukken van de visitekaartjes, briefpapier en enveloppen over te laten aan de Huisstijl starter.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

T 06 - 42 81 22 32
E info@huisstijlstarter.nl